उमेदवार अर्ज माघारीची माहिती

नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२

प्रभाग क्रमांक
: 38      प्रभागाचे नांव : गरोबा मैदान - जुनी मंगळवारी
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 30, 2012
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
लिला राजु उईके
राजु तानु उईके
३२
जगजीवनराम नगर, हरिहर नगर गरोबा मैदान नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ३९७२
१) हर्षल अशोक निमजे
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ३९७९
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जमाती (स्त्री)
नंदनवार यशश्री देवराम
नंदनवार देवराम विठोबा
४१
प्लॉट न. ३७ डी.व्ही. नंदनवार याचे घराजवळ भांडे प्लॉट उमरेड रोड, नागपुर -४४० ००९. नौकरी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ५६७३
१) मौन्देकर गुणवंता देवाज
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : २१४८२
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
राजेंद्र बालकृष्णाजी कुथे
बालकृष्ण गणपतराव कुथे
५०
प्लॉट न. ४७०, गरोबा मैदान हनुमान चौक, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ८८७०
१) दीपक केशवराव बुजाडे
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : ४५३६
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
गणेश मुरलीधर हुमणे
मुरलीधर प्रल्हाद हुमणे
४४
१४१, जगजीवनराम नगर, गरोबा मैदान, नागपुर शेती इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ११७०६
१) अर्पित हरिप्रसाद दुपारे
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १११४३
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
सुगंध शंकर भगवानदास
भगवानदास सुगंध
३६
छापरु नगर सोसायटी न.३, गरोबा मैदान, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : ३५४९
१) मुखी लालचंद विनसदास
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : २२६२
---  
अर्ज माघार
6
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
कुंभारे रविशंकर लक्ष्मन
कुंभारे लक्ष्मन महादेवराव
४०
जुनी मंगळवारी जैसावाडी, नागपुर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २१७५२
१) भावडकर किशोर वसंतराव
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १५७६८
---  
अर्ज माघार
7
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
कुंभारे रविशंकर लक्ष्मन
कुंभारे लक्ष्मन महादेवराव
४०
जुनी मंगळवारी जैसावाडी, नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २१७५२
१) भिवापूरकर राजेश सदाशिव
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : २१५६२
---  
अर्ज माघार
8
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
डेलकर ओमप्रकाश गेंदलाल
डेलकर गेंदलाल छोटेलाल
३४
प्लॉट न. ४५, गंगाबाई घाट कॉर्पोरेशन कॉलोनी नागपुर -०८ खाजगी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : २२७४७
१) अंबर सारंग सातपुते
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : २१९४१
---  
अर्ज माघार
9
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
इटकेलवार सतीश रजनीकांत
रजनीकांत गणपतरावइटकेलवार
३८
जुनी मंगळवारी,गानलीवाडा , नागपुर -०८ व्यापार / शेती नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १७२६४
१) नागदेवे शशिकांत शंकरराव
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : २००१८
---  
अर्ज माघार
10
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
इटकेलवार संदीप वसंत
इटकेलवार वसंत
३८
जुनी मंगळवारी गाणलीवाडा, गुजरी चौक, नागपुर ०८ शेती / व्यवसाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 38

सूची क्रमांक : १७१६७
१) खंडाळे भीमराव उरकुडा
प्रभाग क्रमांक : 38  
सूची क्रमांक : १७५०१
---  
अर्ज माघार

प्रभाग क्रमांक
: 39      प्रभागाचे नांव : महात्मा गांधी
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 30, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
खंडार हर्षा मदन
मदन खंडार
४३
स्व. श्री भाऊराव खंडार मार्ग सेंट्रल एवेन्यू इतवारी, नागपूर कॅटरीन अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : ७१
१) रविंद्र गोविंदराव कुकसे
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ६६
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सारिका विष्णू अडवाणी
विष्णू धनराज अडवाणी
४९
सौ. सारिका अडवाणी, माउली अपार्टमेंट चितार ओळ बडकस चौक ,महाल, नागपुर पूनम पेट्रोलियम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : ८२५०
१) विष्णू धनराज अडवाणी
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ८२४९
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
स्नेहल सुनील दहीकर
सुनील वसंतराव दहीकर
४२
सौ.स्नेहल दहीकर, लहान आयचित मंदिर , कुंभार पुरा बडकस चौक, महाल, नागपुर. गृहिणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : १४४०६
१) दिपक नारायणराव बल्लाळ
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : १४४७७
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
पराते कांताबाई सुधाकर
सुधाकर पराते
४३
धनबाजी व्यायाम शाळा जवळ, जुनी मंगळवारी, घास बाजार, नागपुर सामाजिक सेवा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 31

सूची क्रमांक : १८९४९
१) राजेंद्र हरिभाऊ भंडारवार
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : ५०११
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
अशा नरेंद्र कडू
नरेंद्र पांडुरंग कडू
४५
म.न.पा. बगीच्या जवळ नबाब पुरा, महाल, नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : २५१०९
१) गोविंदा महादेवराव डोरले
प्रभाग क्रमांक : 39  
सूची क्रमांक : २५२५९
---  
अर्ज माघार

प्रभाग क्रमांक
: 40      प्रभागाचे नांव : गांधीबाग
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
ठवकर रमण पांडुरंग
पांडुरंग ठवकर
४५
ठवकर भवन गन्जीपेठ रोड भालदार पुरा नागपुर खाजगी नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १३८६९
१) अशफाक अहमद अब्दुल हफीज
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २०६२१
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
हाजी अ. गनी खान
अ. गनी खान
४६
मिर्जा गल्ली मीरफैज मस्जिद के पीछे खदान (गांधीबाग प्रभाग), नागपुर-१८. धंदा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : २३७१
१) खान अ. कुदद्स
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १५४९
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
अब्दुल शकील
अब्दुल रहीम
३५
बुददुखां का मिनारा पानी के टाकी के पास गांधीबाग नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : २२४४५
१) मसूद अहमद नबिउल्ला
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २२४५२
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मोहम्मद वकिल
अ. हनिफ
५३
भालदार पुरा कालाकुवा जवळ नागपुर-१८ व्यापार इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १८७२७
१) शकील गुलाबखां
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १८५२०
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
हाजी मोहसिन पटेल
शेख मोबीन पटेल
२७
भालदार पुरा विदर्भ प्रीमीयर के पीछे उर्दू स्कूल के पीछे पो. कॉटन मार्केट नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १२९६८
१) मिर्झा अजहर बेग
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १३२०५
---  
अर्ज माघार
6
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
शशिकांत समर्थ
वामन
४५
७४०, चित्रा टाकीज जवळील भाग गांधीबाग रुईकर रोड, नागपुर. स्वतंत्र व्यवसाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : २४९४०
१) सुधीर मनोहर कळमकर
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २४४२०
---  
अर्ज माघार
7
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
माहुरे राजु शंकरराव
शंकरराव धोंडबाजी माहुरे
४६
गंजी पेठ गांधी चौक, नागपुर-१८ खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १४८७२
१) तलमले विष्णू पांडुरंग
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १५८५४
---  
अर्ज माघार
8
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
चावरीया महेश अशोक
अशोक बाबुलाल चावरिया
३१
५३०, तेलंगी पुरा परिसर गवलीपुरा गांधीबाग, नागपुर खाजगी काम इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : २१०५३
१) बडगैय्ये रोशन अशोक
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : २२०५४
---  
अर्ज माघार
9
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
अंसारी महमूद महमद हनीफ
महमद हनीफ
४८
जुना जेल खाना अब्दुल हफीज रोड बशीर बेकरी जवळ नागपुर - ४४० ०१८ खाजगी नौकरी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १६३९२
१) अकील परवेज महमद खुर्शिद
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १६३५७
---  
अर्ज माघार
10
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
अमजद इब्राहीम
इब्राहीम
२८
५, समोरील भाग, काजीपुरा, भालदार पुरा नागपुर-४४० ०१८ खाजगी ( हाथ मजुरी) भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : ७९६४
१) अकबर अली
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : ८९५०
---  
अर्ज माघार
11
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
कादरी अब्दुंल अजिज अब्दुंल
अब्दुंल शफीक कादरी
५१
घर न. ७५५ चित्रा चौक गंजपेठ रोड भालदार्पुरा पान शॉप अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १७२१५
१) मोहम्मद सुलतान
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १३२८१
---  
अर्ज माघार
12
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
मकसूद हुसैन मजहर हुसैन
मजहर हुसैन
४०
हकिमजीकावाडा भालदार पुरा खाजगी धंदा नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १९६१५
१) युनूस हुसेन युसुफ हुसेन
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १९६१७
---  
अर्ज माघार
13
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
पठाण फिरोजखान एस. खान
पठाण एस. खान
३३
पठाण हाऊस गंजी पेठ रोड, भालदार पुरा खाजगी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १८१८३
१) मोहम्मद सलाउद्दीन मो. मीरउद्दीन
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १८४३२
---  
अर्ज माघार
14
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
नफिसा अंजुम अ. सत्तार
अ. सत्तार
३९
३०६, भालदार पुरा , हकिंजीच्या वाडाजवळ, नागपुर-१८ घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : १९१३४
१) सिराज अहम्मद अ. सत्तार
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १९५९९
---  
अर्ज माघार
15
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (स्त्री)
साळवे संगीता खुशाल
साळवे खुशाल बळीराम
३६
गांधीबाग फवारा चौक , साळवे निवास , नागपुर धंदा भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 40

सूची क्रमांक : ८२२६
१) वाडीभस्मे नरेश नथुजी
प्रभाग क्रमांक : 40  
सूची क्रमांक : १२४३३
---  
अर्ज माघार

प्रभाग क्रमांक
: 41      प्रभागाचे नांव : महाल
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
किरणापुरे चंद्रकांत विठ्ठलराव
विठ्ठलराव
५७
दसरा रोड रहातेकर वाडी नवी शुक्रवारी नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ९९५८
१) भिंगारे गंगाधर इंद्रभूषण
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १६४३७
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
आदमने अनिल गणपतराव
आदमने गणपतराव
४९
नवी शुक्रवारी गाडीखाना महाल, नागपुर शिक्षक इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १९४६७
१) आदमने चंद्रशेखर विठोबा
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १९४६९
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
ढोबळे अतुंल गणेशराव
ढोबळे गणेश विठ्ठलराव
४०
गाडीखाना तिलक पुतला जवळ महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ३४९
१) झाडे चंद्रकांत गंगाधर
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ३१८
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
लांजेवार मोहन भैय्याजी
लांजेवार भैय्याजी तुकारामजी
४७
सर्योदय समाज दसरा रोड, महाल, नागपुर- ४४० ००२. निरंक इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १५८००
१) धनरे चंद्रशेखर शेषराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १३९८१
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शर्मा विमला बालकिसन
बालकिसन शर्मा
५४
नवी शुक्रवारी सिमेंट रोड कल्याण भवन नागपुर घरकाम अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ११९३०
१) फटिंग अनिल आनंदराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १८४०९
---  
अर्ज माघार
6
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शिर्के शालिनी धर्यशील
शिर्के धर्यशील अण्णासाहेब
५४
प्लॉट न.५८, ज्युनियर भोसले पंलेस मागे आखाडा चाळ कोठी रोड, महाल नागपुर घरकाम अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ११७२९
१) मोहिते उदयसिंग लक्ष्मणराव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ११७६५
---  
अर्ज माघार
7
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शिर्के शालिनी धर्यशील
शिर्के धर्यशील अण्णासाहेब
५४
प्लॉट न.५८, ज्युनियर भोसले पलेस मागे आखाडा चाळ कोठी रोड महाल नागपुर घरकाम भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ११७२९
१) गुजर नरेश विठल राव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ११७९३
---  
अर्ज माघार
8
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. मीनाक्षी प्रभाकरराव आकरे
प्रभाकर नामदेवराव आकरे
४६
५२२, नवी शुक्रवारी, तेलीपुरा राम कुलरच्या मागे नागपुर व्यवसाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २०४२८
१) विनोद ज्ञानेशवर काटेकर
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २१५५६
---  
अर्ज माघार
9
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शेळके सौ. रेखा नारायण
शेळके बाबा उर्फ नारायण जोतिबा
५१
दत्त मंदिर मागे कोठी रोड महाल गृहीणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ७६४६
१) शेळके बाबा उर्फ नारायण जोतिबा
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ७६४५
---  
अर्ज माघार
10
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ प्रीतीमाला रवीन्द्र गुजर
रवींद्र बापूसाहेब गुजर
५३
कोठी रोड नवयुग शाळेचा जवळ घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ६८७३
१) प्रमोद रामभाऊ जाधव
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : ७६७७
---  
अर्ज माघार
11
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ हेमलता विनोद हेडाऊ
विनोद हेडाऊ
२७
बालाजी निवास संजय स्कूटर ग्यारेज मागे काशीबाई देऊळ न्यू शुक्रवारी महाल खाजगी घरकाम अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 27

सूची क्रमांक : १५४४५
१) शेख साजिदा बेगम रफिक
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : १०२१९
---  
अर्ज माघार
12
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
ठवली माया देविदास
ठवली देविदास अंबादास
४६
मॉडेल मिल बंद गेट कर्नल बाग नागपूर गृहीणी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २२८१०
१) सुरेश केशवराव मुळे
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २३१५०
---  
अर्ज माघार
13
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
रेह्पांडे दुर्गा रामचंद्र
रेह्पांडे रामचंद्र लक्षमण
५०
नवी शुक्रवारी काशीबाई मंदिर जवळ नागपूर गृहिणी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : २१६५०
१) ढगे शुरेश रामकृष्ण
प्रभाग क्रमांक : 41  
सूची क्रमांक : २१२८८
---  
अर्ज माघार

प्रभाग क्रमांक
: 42      प्रभागाचे नांव : किल्ला
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
ठानेकर स्वप्नील
ठानेकर दिलीप शिवाजी
२९
गजानन मंदिर जवळ किल्ला रोड, महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १९०५४
१) राऊत अमोल अशोक
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १४९७०
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
गिरीपुंजे राजेश वीशव्वेशरराव
गिरीपुंजे वीशव्वेशरराव तुकारामजी
३३
किल्ला रोड पाण्याच्या टाकी जवळ महाल, नागपुर. खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ६९८६
१) साहीद अली हफीज अली
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ६८०४
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
रहाटे रोशन ओंकार
रहाटे ओंकार नागोराव
३५
साईकृपा पेटकर गल्ली बडकस चौक महाल, नागपुर खाजगी नौकरी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ८१९
१) चिकमुलवार आशिष सुधाकर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ४०४४
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
रहाटे रोशन ओंकार
रहाटे ओंकार नागोराव
३५
साईकृपा पेटकर गल्ली बडकस चौक महाल, नागपुर. खाजगी नौकरी इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ८१९
१) वारे अजय पुरुषोत्तम
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ८७९
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
वानखेडे अशोक नामदेव
वानखेडे नामदेव संभूजी
५३
४७, राणी इंदिराबाई भोसले विहार तुळशीबाग,नागपुर शेती इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 39

सूची क्रमांक : २५७४६
१) चौधरी ईश्वर सखाराम
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १६२६९
---  
अर्ज माघार
6
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
पुंड रमेश बाबुराव
पुंड बाबुराव रामनाथ
४७
घर क्र.५१२ किल्ला, माता मंदिर जवळ महाल, नागपुर. खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १९५५०
१) बागल संजय मधुकर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २२००४
---  
अर्ज माघार
7
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
खंटे श्रीकांत
मनोहरराव महादेवराव खंटे
४८
तुळशीबाग रोड, केशवानंद आश्रम जवळ महाल, नागपुर खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १४९८२
१) उमाठे ओमप्रकाश कृष्णराव
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २६७१४
---  
अर्ज माघार
8
January 31, 2012
अ - नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग
निखाडे अशोक दौलतराव
निखाडे दौलतराव जागोबाजी
४९
प्लॉट क्र. ७१६ " साई शुभंम निवास " गंगाबाई घाट रोड, झेंडा चौक, महाल, नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १४३९०
१) थेरे रेखाबाई नंद किशोर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १४२९९
---  
अर्ज माघार
9
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
पुंड शांता रमेश
पुंड रमेश बाबुरावजी
४३
घर न. ५१२, किल्ला माता मंदिर जवळ, महाल नागपुर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १९५५१
१) बुधे उज्वला बेनीमाधव
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १९५३७
---  
अर्ज माघार
10
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
गहलोत गिता रुपेशसिंह
गहलोत रुपेशसिंह रमेशसिंह
३७
किरण फोटो स्टुडिओ, महाल नागपुर घरकाम नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ७६३३
१) खडेकार विलास भाऊराव
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ६९२५
---  
अर्ज माघार
11
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
निकम राजश्री श्रीकांत
श्रीकांत यशवंतराव निकम
३९
घर न. ९२३, काशीबाई देवाळा मागे, दसरा रोड, गुप्ता किराणा दुकाना जवळ, महाल नागपुर खाजगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १३८६६
१) चव्हाण निशांत रमेश
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ७५४२
---  
अर्ज माघार
12
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. मोहिते मंजुषा संचिंद्र
संचिंद्र त्र्यंबकराव मोहिते
३७
राहतेकर वाडी तुळशीबाग प्लॉट क्र.६२ साने गुरुजी उर्दू शाळेजवळ नागपुर खाजगी नौकरी इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २४८०२
१) देवरावप्रकाश डे
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २५१११
---  
अर्ज माघार
13
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
गावंडे करुणा विनोद
गावंडे विनोद गुलाबराव
३३
शिवाजी नगर चीटणविसपुरा, महाल, नागपुर घरकाम इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ११९२६
१) शिळेकर लक्ष्मी संजय
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १०१९०
---  
अर्ज माघार
14
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
शेळके सौ. रेखा नारायण
शेळके बाबा उर्फ नारायण जोतिबा
५१
दंत मंदिरचे मागे कोठी रोड, महाल, नागपुर. गृहीणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ७६४६
१) काळे तारा शंकर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २५५९७
---  
अर्ज माघार
15
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
मोहिते कृतिका आप्पासाहेब
मोहिते आप्पासाहेब भाऊराव
३५
कल्याणेशर मंदिर समोर, देवतळे वाडा, महाल, नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : ११८४२
१) पुराणिक राजेंद्र रंगनाथ
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ११३५०
---  
अर्ज माघार
16
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
बुरडकर रेखाताई अरुणराव
बुरडकर अरुणराव गोविंदराव
४२
प्लॉट न. १३२४, चिटणवीसपुरा पोलीस स्टेशन मागे, नादाजी नगर, पो. महाल, नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : १४२५८
१) आत्माराम कारुजी सेलाटे
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : १४२३८
---  
अर्ज माघार
17
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
ठाणेकर सौ. मनिषा
ठाणेकर स्वप्नील
२९
गजानन मंदिर किल्ला रोड महाल नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : २७९३१
१) रणदिवे सौ. मेघा चंद्रशेखर
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २०६४८
---  
अर्ज माघार
18
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. मनिषा नरेंद्र मोहिते
नरेंद्र मधुसूदन मोहिते
३७
सर्वोदय समजा जवळ दसरा रोड, नवी शुक्रवारी महाल नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 41

सूची क्रमांक : १५६५०
१) सुचिता वामनराव चौहान
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : ६८९८
---  
अर्ज माघार
19
January 31, 2012
ब - स्त्रियांसाठी
सौ. स्मिता रमेश गिऱ्हे
रमेश दिवाकरराव गिऱ्हे
४९
झेंडा चौक महाल नागपुर. गृहीणी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 42

सूची क्रमांक : ५८५७
१) यशवंत जागेश्वर वर्दीलवार
प्रभाग क्रमांक : 42  
सूची क्रमांक : २०७५७
---  
अर्ज माघार

प्रभाग क्रमांक
: 43      प्रभागाचे नांव : भूतेश्वर नगर
नामनिर्देशन पत्राचा अनुक्रमांक
नामनिर्देशन प्रपत्र सुचना दाखल केल्याचा दिनांक
प्रभागाचे आरक्षण
उमेदवाराचे नाव
वडील / पतीचे नाव
उमेदवाराचे वय
उमेदवाराचा पत्ता
उमेदवाराचा व्यवसाय / धंदा
उमेदवाराचा पक्ष व चिन्ह
उमेदवाराचा मतदार यादीमधील क्रमांक
प्रस्तावकाचे नाव व प्रस्तावकाचा मतदार यादीमधील क्रमांक 
प्रतिज्ञापत्र
नामनिर्देशन
सद्यस्थिती
1
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
बोरकर उज्ज्वला पांडूरंग
बोरकर पांडूरंग लक्ष्मन
४१
जुना बगडगंज प्लॉट न.१५१, एन.आय.टी. गार्डन जवळ नागपुर. समाज कार्य इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : २१४५
१) दहीवाले नामदेव गुणाजी
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३५८९
---  
अर्ज माघार
2
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
माटे सरोज विजय
माटे विजय मन्साराम
३३
नंदनवन झोपडपट्टी दीक्षांत बौद्ध विहारा जवळ गल्ली न.३, नागपुर. गृहीणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १२२०४
१) पाटील केशव श्रावणजी
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ९३१४
---  
अर्ज माघार
3
January 31, 2012
अ - अनुसूचित जाती (स्त्री)
सौ. सुरेखा रविकांत मेश्राम
रविकांत शंकर मेश्राम
२८
नंदनवन झोपडपट्टी पोलीस चौकी मागे नागपुर घरकाम इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १२४७६
१) सौ. शिल्पा शरद रायपूरकर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १३७२९
---  
अर्ज माघार
4
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मेश्राम रुपेश खेमराज
मेश्राम खेमराज तुकाराम
३८
नंदनवन झोपडपट्टी, पोलीस चौकी मागे राजेंद्र नगर नागपुर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १२०९३
१) गजभिये रोहिणी रंजीत
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ११९३७
---  
अर्ज माघार
5
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
राधेश्याम मनोहर खरे
मनोहर रामसिंग खरे
३३
जुना बगड गंज कुंभार टोली नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ५३६४
१) महेश अर्जुनरावजी वैरागडे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ९३
---  
अर्ज माघार
6
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
आशिष रमेश वारजुरकर
रमेश बाबुराव वारजुरकर
२६
१०१, भूतेश्वर नगर, दुर्गा माता मंदिर जवळ गंगाबाई घाट रोड नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १९०६८
१) मनोज जगनाथ शिवहरे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १८२७४
---  
अर्ज माघार
7
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
धावडे केशव ईश्वररावजी
धावडे ईश्वर काशीनाथजी
३५
जुना बगड गंज भंडारा रोड, हनुमान मंदिर समोर जे.टी.कोम्प्लेक्ष, नागपुर व्यवसाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ४६७२
१) मोटघरे प्रदीप शंकर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १२२९३
---  
अर्ज माघार
8
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
किशोर्सिंग गजराज सिंग ठाकूर
गजराज सिंग नारायण सिंग ठाकूर
४८
जुना नंदनवन नागपुर व्यापार इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 70

सूची क्रमांक : २२२०७
१) येळणे हरीश गंगाधर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १७९९२
---  
अर्ज माघार
9
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मुनेश्वर दिलीप श्रीराम
मुनेश्वर श्रीराम सोमाजी
४३
भूतेश्वर नगर नागपुर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १६६६४
१) पाखले कृष्णराव रामदास
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १६६५०
---  
अर्ज माघार
10
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
दामोधर ज. भट
जंगलूजी भट
६६
घर न. ५२ प्रायमरी लाल शाळे जवळ भूतेश्वर नगर महाल नागपूर. खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १८०५८
१) वामन सीतारामजी भोयर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १८०९३
---  
अर्ज माघार
11
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
आनंद डोमाजी माकडे
डोमाजी कोठीरामजी माकडे
३६
१७६, भूतेश्वर नगर, गंगाबाई घाट रोड नागपूर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : २००६१
१) चंद्रदीप गुणाकर वाकोडकर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १९९२२
---  
अर्ज माघार
12
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
योगेश सदाशिव न्यायखोर
सदाशिव टीकारामजी न्यायखोर
२६
प्लोट न. २८८, दत्तनगर जुना बगडगंज नागपूर खाजगी अपक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३४००
१) अब्दुल कादिर अन्सारी
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ७६६९
---  
अर्ज माघार
13
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
योगेश सदाशिव न्यायखोर
सहादेव टीकारामजी न्यायखोर
२६
प्लॉट न. २८८ दत्त नगर जुना बगड गंज नागपूर खाजगी इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३४००
१) दिपक भैय्यालाल दिवटे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ६४३२
---  
अर्ज माघार
14
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मेश्राम सुरेश मोहन
मेश्राम मोहन दत्तु
३८
नंदनवन झोपडपट्टी गल्ली न.१२ उभा मारोती नागपूर खाजगी भारतीय जनता पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १०४१८
१) ढोरे जितेंद्र महादेव
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १०४४६
---  
अर्ज माघार
15
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
आमगे दिलीप नत्थुजी
नथुजी प्रेमलाल आमगे
४२
प्लॉट न. ३२५/१ जुना बगड गंज कुभार टोली दत्त नगर नागपूर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ३०११
१) सुभाष नारायणराव आमगे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३०५८
---  
अर्ज माघार
16
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मारशेट्टीवार मनिष रमेशराव
मारशेट्टीवार रमेशराव
२७
स्वतंत्र नगर पंचशील चौक नंदनवन झोपडपट्टी नागपूर शिक्षक ( खाजगी) इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : ११६७१
१) सौ. रामटेके गीता विनोद
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ११९५१
---  
अर्ज माघार
17
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मिलिंद केवळराम शेंडे
केवळराम डोनुजी शेंडे
४५
नंदनवन राजेंद्र नगर आंबेडकर चौक साई मंदिर रोड नागपूर खाजगी इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १५१२७
१) भाऊराव दौलत सोनकुसरे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १३८८३
---  
अर्ज माघार
18
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
मेश्राम अरविंद नामदेव
मेश्राम नामदेव सोमा
४५
११६, जुना बगड गंज गंगाबाई घाट चौक राजस्थान मार्बल जवळ भंडारा रोड, नागपूर. खाजगी बहुजन समाज पार्टी

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १९३३२
१) रोहित भास्कर वाल्दे
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ३८५२
---  
अर्ज माघार
19
January 31, 2012
ब - सर्वसाधारण
प्रमोद बळीराम मंडपे
बळीराम तुळशीराम मंडपे
३८
नवीन शुक्रवारी चांदीपुरा राम कुलर चौक महाप्रद्या बौद्ध विहार जवळ नागपूर सामाजिक कार्यकर्ता इतर पक्ष

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १०२८३
१) सुरेश ढोके
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : ९२१८
---  
अर्ज माघार
20
January 30, 2012
ब - सर्वसाधारण
यशवंत शंकरराव तुळशीकर
शंकरराव सीताराम तुळशीकर
४५
भूतेश्वर नगर गंगाबाई घाट रोड पठाण शाह दर्गा जवळ नागपुर खाजगी धंदा इंडियन नॅशनल काँग्रेस

चिन्ह : ---
प्रभाग क्रमांक : 43

सूची क्रमांक : १६६४२
१) सुधाकर विठोबा मोहाडीकर
प्रभाग क्रमांक : 43  
सूची क्रमांक : १६५७२
---  
अर्ज माघार


 

Close window